Regulamin sprzedaży

Dzień dobry

Nazywam się Małgorzata Musiał i zapraszam do zapoznania się z poniższym Regulaminem, w którym znajdziesz wszelkie informacje niezbędne m.in. do skutecznego złożenia zamówienia, zawarcia umowy, realizacji płatności, rozpatrywaniu reklamacji i ochronie danych osobowych.

Jeżeli po wnikliwej lekturze poniższych treści pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, napisz proszę do mnie na adres: kursy@dobrarelacja.pl

§ 1 Definicje

1. Każdy regulamin wypada rozpocząć od prezentacji Sprzedawcy, którym jest Małgorzata Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą VIVENS, ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz, NIP: 8451689976, REGON: 340859510.

2. Kupujący to z kolei osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (czyli osoba dorosła, która ukończyła 18 rok życia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna).

3. Konsument to rodzaj Kupującego, ale będącego  osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź osobą fizyczną prowadzącym działalność gospodarczą (przedsiębiorcą), zawierający umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w CEIDG. Innymi słowy konsumentem jest też przedsiębiorca (osoba fizyczna), który zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli zatem reprezentujesz firmę i dokonujesz zakupu w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobę prawną, to Twoja firma lub organizacja nie będzie posiadała takiego statusu.

4. Tekst, który obecnie czytasz, dostępny pod adresem: www.kursy.dobrarelacja.pl/regulamin to Regulamin.

5. RODO – uwaga, to będzie długa definicja – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)

6. Korzystam z systemu płatności Przelewy24.pl, należącego do PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068

.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Na stronie kursy.dobrarelacja.pl, kursy.dobrarelacja.pl/ogarnij-emocje, kursrozwinskrzydla.pl, rodzicielskiprzybornik.pl i kursgranice.pl  prowadzę sprzedaż produktów elektronicznych (kursów on-line) własnego autorstwa wraz z materiałami szkoleniowymi i ćwiczeniowymi, plikami graficznymi, plikami dźwiękowymi oraz dostępem do zamkniętej grupy wsparcia merytorycznego (zwanych łącznie: Produktem lub Produktami), co wyczerpuje definicję świadczenia na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Musisz wiedzieć, że platforma kursowa i sklep internetowy działa pod adresem: kursy.dobrarelacja.pl, tam też zostanie udostępniony zakupiony przez Ciebie kurs.

3. Niniejszy Regulamin zawiera zbiór zasad i warunków związanych z korzystaniem ze strony kursy.dobrarelacja.pl, kursy.dobrarelacja.pl/ogarnij-emocje, kursrozwinskrzydla.pl, rodzicielskiprzybornik.pl i kursgranice.pl, a ponadto prawa i obowiązki Stron umowy, czyli Sprzedawcy i Kupującego.

4. Ucieszysz się, że aby dokonać zakupu za pośrednictwem strony kursy.dobrarelacja.pl, kursy.dobrarelacja.pl/ogarnij-emocje, kursrozwinskrzydla.pl, rodzicielskiprzybornik.pl i kursgranice.pl oraz do korzystania z zakupionych Produktów nie musisz (właściwie Twój komputer lub inne urządzenie) spełniać żadnych nadzwyczajnych lub szczególnych warunków technicznych. Wystarczy, że:

a. Masz dostęp do Internetu
b. Korzystasz ze standardowego systemu operacyjnego (np. Windows, MacOS, Linux),
c. Korzystasz ze standardowej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome)
d. Korzystasz ze standardowej przeglądarki plików PDF,
e. Posiadasz aktywny adres e-mail na dowolnej domenie
Przy spełnieniu tych wymogów możesz stać się Kupującym.

5. Pamiętaj jednak, że zgodnie z prawem nie możesz dokonać zakupu anonimowo lub podając nieprawdziwe dane lub używając pseudonimów.

6. Wszystkie ceny Produktów wskazane na blogu dobrarelacja.pl, na stronie kursy.dobrarelacja.pl, kursy.dobrarelacja.pl/ogarnij-emocje, kursrozwinskrzydla.pl, rodzicielskiprzybornik.pl i kursgranice.pl, a także w moich materiałach marketingowych są cenami brutto.

7. Jeżeli wykorzystasz moją platformę lub dostępne na niej formularze do przesyłania treści niezgodnych z prawem, zakazanych lub propagujących materiały niedozwolone, więc formalnie informuję Cię, że wykorzystywanie platformy w ten sposób lub umieszczanie takich treści w formularzach dostępnych na moich stronach internetowych jest zabronione, a naruszenie Regulaminu w tym zakresie skutkuje natychmiastowym usunięciem założonego konta i brakiem możliwości dokonywania kolejnych zakupów.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem strony kursy.dobrarelacja.pl, kursy.dobrarelacja.pl/ogarnij-emocje, kursrozwinskrzydla.pl, rodzicielskiprzybornik.pl i kursgranice.pl, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktów opisanych na stronie kursy.dobrarelacja.pl, kursy.dobrarelacja.pl/ogarnij-emocje, kursrozwinskrzydla.pl, rodzicielskiprzybornik.pl i kursgranice.pl lub dobrarelacja.pl. Produkty te mogą być udostępniane Kupującemu za pośrednictwem strony kursy.dobrarelacja.pl w kilku lub kilkunastu częściach – w szczególności kurs, zgodnie z opisem Produktu, może zostać podzielony na odcinki, które Kupujący będzie mógł odtwarzać zgodnie z harmonogramem zawartym w osobnej wiadomości e-mail. To ważna informacja dla każdego Kupującego, dlatego wyróżniłam ją w tekście Regulaminu, abyś nie był zaskoczony, że zakupiony kurs nie zawiera od razu kompletnej treści.

2. Tym samym dokonując zakupu, zgadzasz się na udostępnianie kursu w częściach zgodnie z powyższymi zapisami. Treść cyfrową uznajemy za dostarczoną, gdy została ona udostępniona Tobie bezpośrednio lub za pośrednictwem fizycznego lub wirtualnego urządzenia, które wybrałeś samodzielnie w tym celu lub za pośrednictwem takiego urządzenia uzyskałeś dostęp do udostępnionej treści

3. Za pośrednictwem bloga dobrarelacja.pl oraz strony kursy.dobrarelacja.pl możesz zapisać się do newslettera i w ten sposób otrzymywać przesyłane przeze mnie informacje marketingowe o moich usługach, promocjach i nowościach. Pamiętaj, że:

a. zapisanie się do newslettera nie jest obowiązkowe i Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera. Możesz również zrezygnować z newslettera pisząc do mnie maila na adres: kursy@dobrarelacja.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt,
b. przesyłanie newslettera jest usługą nieodpłatną.

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazywania danych w związku z korzystaniem z zarządzanych przeze mnie stron www, podejmuję jako Sprzedawca odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dostosowane do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Wiedz, że jako Sprzedawca podejmuję wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia sprawnego i w pełni poprawnego działania strony kursy.dobrarelacja.pl, kursy.dobrarelacja.pl/ogarnij-emocje, kursrozwinskrzydla.pl, rodzicielskiprzybornik.pl i kursgranice.pl. Jeżeli stwierdzisz jakąkolwiek nieprawidłowość lub przerwę w funkcjonowaniu strony, powinieneś mnie o tym poinformować pisząc na adres: kursy@dobrarelacja.pl lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

6. Jeżeli będziesz niezadowolony z funkcjonowania strony kursy.dobrarelacja.pl, kursy.dobrarelacja.pl/ogarnij-emocje, kursrozwinskrzydla.pl, rodzicielskiprzybornik.pl i kursgranice.pl, możesz przesłać do mnie reklamację na adres: kursy@dobrarelacja.pl lub zgłosić ją za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce Kontakt. W treści reklamacji powinieneś wskazać swe imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem danej strony internetowej. Każdą reklamacje będę rozpatrywać w nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuję Cię o jej rozstrzygnięciu pisemnie na Twój adres korespondencyjny lub na Twój adres e-mail.

§ 4 Ochrona praw autorskich

1. Informuję Cię, że wszystkie Produkty dostępne na stronie kursy.dobrarelacja.pl, kursy.dobrarelacja.pl/ogarnij-emocje, kursrozwinskrzydla.pl, rodzicielskiprzybornik.pl i kursgranice.pl, udostępniane na stronie kursy.dobrarelacja.pl lub na blogu www.dobrarelacja.pl są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wszystkie prawa twórcy tych utworów należą do mnie, czyli Sprzedawcy.

2. Proszę Cię o poszanowanie mojej pracy twórczej i nie rozpowszechnianie Produktów lub ich części bez mojej zgody, gdyż jeżeli do tego dojdzie, to takie rozpowszechnianie stanowić będzie naruszenie przysługujących mi praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.

3. Informuję Cię również, że korzystanie z fragmentów utworów dozwolone jest jedynie w granicach określonych prawem. Nie zezwalam również na poprawianie lub przerabianie albo ponowny montaż utworów, jak również na wykorzystywanie mojej twórczości w innej działalności o charakterze komercyjnym.

4. Jeżeli masz wątpliwości co do zakresu ochrony praw autorskich lub Twych uprawnień związanych z dostępem do utworów, napisz do mnie na adres: kursy@dobrarelacja.pl.

§ 5 Zawarcie umowy

1. Aby dokonać zakupu danego Produktu, powinieneś wybrać interesujący Cię Produkt, wypełnić dostępny po kliknięciu w pole „Przejdź do zamówienia” formularz zamówienia, podając jednocześnie swe dane osobowe i inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Przed każdym zakupem warto, abyś zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował jego postanowienia (unikniemy wówczas nieporozumień), a potem klikając w przycisk „Zamawiam i płacę” potwierdzisz wolę zakupu.

2. Ostatnie opisane powyżej kliknięcie przeniesie Cię na stronę system płatności Przelewy24.pl, gdzie będziesz zobowiązany do dokonania zapłaty za wybrane Produkty. Pamiętaj, że ceny Produktów są cenami brutto.

To ostatni moment, w którym możesz wycofać się z transakcji – brak płatności w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia spowoduje usunięcie zamówienia z systemu.

3. Po dokonaniu płatności zostaniesz przeniesiony na stronę www.kursy.dobrarelacja.pl/potwierdzenie-transakcji i otrzymasz potwierdzenie zakupu – w tym właśnie momencie dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy nami – Kupującym i Sprzedawcą. Potwierdzenie dokonanej transakcji prześlę do Ciebie niezwłocznie na adres e-mail, który podałeś w formularzu zamówienia.

§ 6 Dostawa Produktu

1. Dostawa zakupionego przez Ciebie Produktu nastąpi poprzez udostępnienie Tobie jako Kupującemu kursu wraz z pozostałymi elementami Produktu za pośrednictwem strony kursy.dobrarelacja.pl oraz poprzez wskazanie danych dostępowych do zamkniętej grupy wsparcia merytorycznego. W zależności od aktualnej oferty i rodzaju danego Produktu, może być zostać udostępniony w kilku lub kilkunastu częściach – w szczególności kurs może zostać podzielony na odcinki, które Kupujący będzie mógł odtwarzać zgodnie z harmonogramem zawartym w osobnej wiadomości e-mail. Dostawa nastąpi tym samym w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.

2. Materiały wideo zostaną udostępnione poprzez ich wyświetlenie na stronie kursy.dobrarelacja.pl po otrzymaniu przez Ciebie na adres e-mail podany przy zamówieniu linka pozwalającego na uzyskanie dostępu do materiału. Zaznaczam, że dostęp ten będzie ważny przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

3. Z kolei kursy on-line będą udostępniane poprzez platformę kursy.dobrarelacja.pl i będziesz mógł korzystać z kursu przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu.

4. Materiały szkoleniowe, pliki graficzne oraz pliki dźwiękowe będą udostępniane poprzez platformę kursy.dobrarelacja.pl i będziesz mógł korzystać z nich przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu.

5. Dostęp do zamkniętej grupy wsparcia udzielany będzie poprzez przekazanie Tobie e-mailem lub poprzez platformę kursy.dobrarelacja.pl danych dostępowych do zalogowania się do portalu lub strony grupy. Czas trwania dostępu zależny będzie od rodzaju wybranego przez Ciebie Produktu.

§ 7 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Jeżeli dokonałeś zakupu działając jako Konsument, to przy zawarciu umowy na odległość, masz prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odpowiedni wzór oświadczenia o odstąpieniu otrzymasz wraz z potwierdzeniem zakupu.

2. Pamiętaj jednak, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Innymi słowy, nie możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, jeżeli za Twoją zgodą Produkt zostanie Tobie udostępniony w ciągu 14 dni od dnia zakupu i jednocześnie poinformuję Cię o utracie tego uprawnienia. Jeżeli natomiast nie zgodzisz się na udostępnienie Produktu przed 14 dniem od dnia jego zakupu, może on zostać Tobie udostępniony dopiero po upływie 14 dni od dnia zakupu. Jeżeli bez Twojej zgody zostanie udostępniony wcześniej, to zachowasz prawo do odstąpienia od umowy.

3. Pamiętaj, że aby odstąpić od umowy działając jako Konsument, musisz przesłać do mnie jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy (możesz skorzystać z udostępnionego wzoru), w formie pisemnej na mój adres korespondencyjny lub w formie elektroniczne na adres: kursy@dobrarelacja.pl. Pamiętaj, że termin na wykonanie prawa odstąpienia będzie zachowany, jeżeli jako Konsument wyślesz do mnie pismo lub e-maila z oświadczeniem o odstąpieniu przed upływem 14 dnia od dnia zakupu.

4. Jeżeli skutecznie odstąpisz od umowy, działając jako Sprzedawca zwrócę Tobie (Konsumentowi) wszelkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową

Tę część opiszę bardziej formalnie, tak dla odmiany.

1. Zgodnie z przepisami, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt w stanie zgodnym z zawartą umową. Jednocześnie, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt lub jego część jest niezgodny z umową.

2. Jeżeli stwierdzisz niezgodność Produktu z umową, powinieneś poinformować o tym mnie – Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością lub składając oświadczenie stosownej treści. Pamiętaj, że w związku ze stwierdzoną niezgodnością Produktu z umową możesz żądać doprowadzenia Produktu do stanu jego zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie, uwzględniając charakter oraz cel Produktu. W razie potwierdzonej niezgodności to ja ponoszę koszty doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową. 

Jeżeli jednak takiej niezgodności nie uda mi się usunąć pomimo Twojego żądania albo odmówię doprowadzenia Produktu do zgodności z umową z uwagi na brak technicznej lub fizycznej możliwości albo nadmierne koszty, to przysługuje Tobie prawo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo – w przypadku istotnej niezgodności – o odstąpieniu od umowy. Pamiętaj, że obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej  niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli Produkt będzie dostarczany Tobie w częściach lub odcinkach, to przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Produkt pozostawał niezgodny z umową.

Pamiętaj również, że nie możesz odstąpić od umowy, jeżeli Produkt jest dostarczany odpłatnie a brak zgodności z umową jest nieistotny.

3. Każde z przysługujących Kupującemu roszczeń możesz realizować w formie pisemnej na mój adres korespondencyjny lub elektronicznej (e-mail na adres: kursy@dobrarelacja.pl).

4. Jako Sprzedawca odpowiem na Twoją reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

5. Dla uniknięcia potencjalnych nieporozumień, chciałabym poinformować Cię, że wszelkie treści zawarte w Produktach stanowią wyłącznie materiał edukacyjny i są wynikiem moich osobistych przekonań lub poglądów, ale nie powinieneś ich traktować jako wiążącej pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub jako rozwiązania w indywidualnej sprawie. Musisz zdać się na własny zdrowy rozsądek, oceniając, które z polecanych przeze mnie rozwiązań może być dla Ciebie przydatne. Musisz również przyjąć do wiadomości, że może się tak zdarzyć, iż żadna z przesłanych treści Cię nie zadowoli i nie uzyskasz odpowiedzi na swe wątpliwości lub nie rozwiążesz żadnego problemu, zaś jednocześnie nie będzie to stanowiło wady Produktu. Jako Sprzedawca nie ponoszę również odpowiedzialności za sposób korzystania z treści składających się na kurs oraz ewentualne skutki zastosowania lub niezastosowania się przez Ciebie do porad zawartych w jego treści.

6. Nie ponoszę również odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe z przyczyn nieleżących po mojej stronie, jak również za skutki zdarzeń noszących znamiona siły wyższej, pod którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od mojej lub Twojej woli, na które żadna ze stron nie miała wpływu i których przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć, m.in. klęski żywiołowe, wojnę, akty terroryzmu, działania sił zbrojnych lub agencji rządowych związane z wojną lub aktami terroryzmu, pożar, powódź, strajki, blokady lub inne spory pracownicze uniemożliwiające działanie przedsiębiorstwa, przerwy w działaniu urzędowych systemów komputerowych, bez względu na miejsce wystąpienia takich zdarzeń, trzęsienia ziemi i katastrofy naturalne, działania, zaniedbania, ograniczenia, rozporządzenia, zakazy lub środki podjęte przez władze rządowe, parlamentarne lub lokalne.

7. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, zwrot części lub całości ceny nastąpi nie później niż w terminie 14 dni o dnia oświadczanie danego oświadczenia o skorzystaniu z jednego z tych uprawnień. Zwrotu dokonam natomiast za pomocą tego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś przy zakupie, chyba że wyraźnie wskażesz mi, że chciałbyś otrzymać zwrot w inny sposób nie generujący dodatkowych kosztów

§ 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Pragnę Cię poinformować, iż zgodnie z przepisami prawa, w tym (od 25 maja 2018 r.) zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO:

1. administratorem Twoich danych osobowych będę ja, czyli: Małgorzata Musiał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Vivens Małgorzata Musiał, ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz, wpisaną do CEIDG, NIP 8451689976, REGON: 790283865, tel. 691 138 666, e-mail: m.musial@dobrarelacja.pl.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. w celu realizacji zawartej umowy, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną, do czasu wygaśnięcia tej, z tym zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w związku z dochodzenia roszczeń, rozliczeniami, w celach statystycznych, w celach obsługi reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich bądź uprawnień odpowiadających uprawnieniom konsumenckim przysługujących przedsiębiorcom-osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w CEIDG.

b. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c. jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę – również w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), zaś podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami) – dobrowolna zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora wyłącznie w zakresie przechowywania danych.

3. Twoje dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających, realizujących usługi na moją rzecz:

a. JDM.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Smolna 2/12, 62-095 Murowana Goślina, KRS:0000720251, NIP: 7773309401 – w celu przechowywania danych na serwerze

b. Fakturownia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, KRS: 0000572426, NIP: 5213704420 – w celu korzystania z systemu fakturowania, w ramach którego przetwarzane są dane osób, dla których zostaje wystawiona faktura w związku z zawarciem umowy,

c. UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa, w związku z przesyłaniem newslettera,

d. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068 – w celu przeprowadzenia procesu płatności online na portalu Przelewy24.pl

e. Vercom Spółka akcyjna, ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS: 0000535618, NIP: 7811765125, w  celu poprawienia bezpieczeństwa i skuteczności dostarczania wiadomości e-mail.

f. FAST-PON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Różana 12 C, 87-162 Lubicz Dolny, KRS: 0000534245, NIP: 8792676584

Jeżeli dojdzie do powierzenia Twoich danych innym podmiotom, niezwłocznie Cię o tym poinformuję poprzez wiadomość elektroniczną, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści Regulaminu.

4. Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego – kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z korzystaniem przeze mnie z narzędzia Facebook Pixel dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Limited. Jest to zewnętrzne narzędzie marketingowe, za pomocą którego będę przetwarzać dane dotyczące ruchu użytkowników przekierowywanych do serwisów prowadzonych przeze mnie z aplikacji prowadzonych przez Meta Platforms Ireland Limited  (takich jak Facebook, Instagram i Messenger) oraz aktywności tych użytkowników w moich serwisach. W innych przypadkach Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

5. Twoje dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych (maksymalnie 6 lat), natomiast dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych,

6. posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania,

7. posiadasz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie,

8. posiadasz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

9. posiadasz prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera,

10. posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

11. każde z uprawnieniach wymienionych w punktach od 6 do 10 możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na mój adres: ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem “dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres m.musial@dobrarelacja.pl lub kursy@dobrarelacja.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

12. posiadasz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo,

13. wyrażenie przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzania Twoich danych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę możesz cofnąć w każdym czasie pisząc do mnie wiadomość o treści “cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych” w dowolnej formie, w tym również w formie pisemnej, przesyłając ją na adres ul. Leszczyńskiego 103/19, 85-137 Bydgoszcz z dopiskiem “dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres m.musial@dobrarelacja.pl lub kursy@dobrarelacja.pl albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

14. Brak wskazania przez Ciebie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, sprawi, że niestety nie będziesz mógł skutecznie złożyć zamówienia. Pola niezbędne do realizacji zamówienia zostały w formularzu oznaczone czerwoną gwiazdką.

15. Z kolei brak wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych sprawi, że nie będę mogła poinformować Ciebie o nowościach i promocjach w sklepie internetowym i nie będziesz mógł otrzymywać mojego newslettera.

16. Wedle mojej najlepszej wiedzy wdrożyłam wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, zaś Twoje dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

17. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdziesz również w Polityce prywatności.

18. Dbam o to, aby wszystkie opinie dotyczące oferowanych przeze mnie kursów lub mojej działalności pochodziły od użytkowników, których tożsamość mogłam zweryfikować. W tym celu sprawdzam, czy opinie pochodzą od osób, które rzeczywiście uczestniczyły w moich kursach weryfikując adres e-mail lub inne dane kontaktowe. Nie zmieniam treści ani nie zafałszowuje w żaden sposób zamieszczanych opinii. Nie usuwam i nie ukrywam opinii negatywnych, jak i nie zniechęcam w żaden sposób do ich zamieszczania. Liczę jednak zawsze na szczerą ocenę moich działań.

19. W przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa odstąpienia od umowy będę nadal uprawniona do wykorzystywania treści zawierających dane osobowe dostarczonych lub wytworzonych w trakcie korzystania z Produktu, takich jak pytania, oceny, komentarze, polubienia, emotki i inne rodzaju interakcje użytkowników, które: 

a. są użyteczne wyłącznie w związku z Produktem, 

b. dotyczą wyłącznie Twojej aktywności w trakcie korzystania z Produktu, 

c. zostały połączone z innymi danymi i nie mogą zostać z nimi rozłączone bez nadmiernych trudności bądź zostały wytworzone przez Ciebie wspólnie z innymi Kupującymi lub użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

20. Na każde Twoje żądanie i na swój koszt udostępnię Tobie, w rozsądnym czasie i w formacie PDF treści wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Produktu inne niż dane osobowe oraz treści zawierające dane osobowe, które są użyteczne wyłącznie w związku z Produktem, dotyczą wyłącznie Twojej aktywności w trakcie korzystania z Produktu, zostały połączone z innymi danymi i nie mogą zostać z nimi rozłączone bez nadmiernych trudności.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Wiedz, że działając jako Sprzedawca wyrażam zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną każdorazowo określone przez strony konfliktu.

2. Działając jako Konsument masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, będąc Konsumentem masz możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy

b. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,

c. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą.

3. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 4. Będąc Konsumentem masz również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Jeżeli nie uda nam się rozwiązać sprawy polubownie, masz prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przed sądem powszechnym wedle właściwości wynikającej z przepisów prawa.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2023 r.

2. Jako Sprzedawca zastrzegam sobie prawo do wprowadzania, modyfikacji oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów dostępnych w sprzedaży bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie jako Kupującego, w tym w szczególności warunków potwierdzonych zamówień lub umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

3. Zastrzegam również możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, o których będę Ciebie informacji z odpowiednim wyprzedzeniem, a w wyjątkowych sytuacjach – niezwłocznie po ich wprowadzeniu, zaś w każdym przypadku z poszanowaniem nabytych przez Ciebie uprawnień. W przypadku zmiany, która istotne i negatywnie wpływa na Twój dostęp do Produktu lub korzystanie z niego, po uprzednim poinformowaniu Cię o takiej zmianie, masz prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Cię o wprowadzeniu takiej zmiany.

4. Pamiętaj, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.

Małgorzata Musiał 2023 | Wszystkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności i cookies